rituelen en ceremonies

                                                                  Als

                                                                  • je een bijzonder moment wil vieren

                                                                  • je een periode symbolisch wil beginnen of afsluiten

                                                                  • je iets of iemand op een speciale manier wil eren

                                                                  • je aandacht wil geven aan een belangrijke gebeurtenis

                                                                  • je stil wil staan bij een mooie herinnering

 

 

 

 

Het kan gaan om een viering zoals bij een verbintenis tussen mensen, een geboorte, een verjaardag, de inwijding van een nieuwe plek. Of het betreft een rituele afsluiting van een levensfase of een afscheid.

Deze rituelen delen we graag met geliefden, familie en vrienden.

Soms duren ze kort, soms lang. Ze kunnen uitgebreid zijn en vol van symboliek, waarbij rituele zinnen worden uitgesproken en stappen gezet. Of ze zijn heel eenvoudig en zonder woorden.

Afhankelijk van de wensen en de gelegenheid kan de rituele ruimte worden ingericht met een grondplan, bloemen en andere elementen die de intentie ondersteunen.

 

Praktische informatie en toelichting 

Afhankelijk van de wensen en de gelegenheid waarvoor het ritueel of de ceremonie bedoeld is zijn er één of meerdere voorbereidende gesprekken.

Een persoonlijk ritueel is uniek en wordt volledig op jouw maat en naar jouw wensen ontworpen, voorbereid en begeleid. De duur en de inhoud worden daardoor bepaald. Indien gewenst kunnen familie en vrienden in samenspraak betrokken worden bij de voorbereidingen en de uitvoering.                                                                                                                              De meeste rituelen vragen om voldoende voorbereidingstijd.

Rituelen en ceremonies kunnen zowel binnen als buiten plaatsvinden, afhankelijk van de gelegenheid, het aantal genodigden en de locatie.

De kostprijs voor een persoonlijk ritueel is geheel afhankelijk van de gelegenheid en de wensen. Ik licht dit graag toe in een persoonlijk gesprek.

Denk je erover om een ritueel te gaan doen en heb je vragen? Neem dan contact op. 

 

 

 

© myriam ponet